Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Hướng Dẫn Code Ẩn Người Chơi, Ẩn NPC, Ẩn Hiệu Ứng Trong JX

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 2

  Giới tính : Male

  Gold : 6

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-18

  Post by gauyeutho on 18/11/13, 04:36 pm

  Lâu quá rồi chẳng có gì share cho 4rum. nên hôm nay mình viết bài hướng dẫn các bạn Code luôn.
  Đầu tiên Tạo 3 biến kiểu BOOL tại lớp KNpc thuộc bên Client nhé.
  tại KNpc.h thêm đoạn này chỗ public
  #ifndef _SERVER BOOL m_bIsHideNpc; BOOL m_bIsHidePlayer; BOOL m_bIsHideMissle; #endif
  Knpc.cpp hàm Init() kéo xuống dưới thêm:


  #ifndef _SERVER m_bIsHideNpc = FALSE; m_bIsHidePlayer = FALSE; m_bIsHideMissle = FALSE; #endif
  Tiếp đến là Hàm Paint() trong file KNpc.cpp
  làm như sau
  if (m_bIsHideNpc && m_bIsHidePlayer) { if (m_Kind == kind_normal || m_Kind == kind_dialoger || m_Kind == kind_player) { if (m_Index != Player[CLIENT_PLAYER_INDEX].m_nIndex) { return; } } } else if (m_bIsHideNpc) { if (m_Kind == kind_normal || m_Kind == kind_dialoger) { if (m_Index != Player[CLIENT_PLAYER_INDEX].m_nIndex) { return; } } } else if (m_bIsHidePlayer) { if (m_Kind == kind_player) { if (m_Index != Player[CLIENT_PLAYER_INDEX].m_nIndex) { return; } } }
  Xong phần ẩn npc và người chơi. giở đến ẩn Missle.
  Các bạn mở file CoreDrawGameObj.cpp lên tìm hàm CoreDrawGameObj
  chỗ case CGOG_MISSLE: sửa lại như sau  case CGOG_MISSLE: if (uId > 0) { if (!Npc[uId].m_bIsHideMissle) { Missle[uId].Paint(); } } break;

  Nguồn: GameRUR
  Coder: GauYeuTho