Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Hướng Dẫn Chỉnh đi Tống KIm 1 mình

Share
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 16/11/13, 01:32 pm

  Hướng dẫn đi tk 1 người nhé


  gameserver\script\mission\battle\define.lua
  tìm cái này

  Code:
  Battle.tbBTPLNUM_LOWBOUND = {6, 8, 12};

  chỉnh về

  Code:
  Battle.tbBTPLNUM_LOWBOUND = {0, 0, 0};
  iếp theo vào
  gameserver\script\mission\battle\battle.lua
  tìm dòng này

  Code:
  function Battle:IsDiffBattle(pPlayer, nBTKey)
      if (not nBTKey or nBTKey < 0) then
          return 0;
      end
      local nMyBTKey = pPlayer.GetTask(Battle.TSKGID, Battle.TSK_BTPLAYER_KEY);
      local nBattleSeqA = math.fmod(nMyBTKey,10);
      local nBattleSeqB = math.fmod(nBTKey,10);
      local nBattleTimeA = nMyBTKey - nBattleSeqA;
      local nBattleTimeB = nBTKey - nBattleSeqB;
      if (nMyBTKey ~= nBTKey or nBattleTimeA ~= nBattleTimeB) then
          return 1;
      end
      return 0;
  end
  sửa thành

  Code:
  function Battle:IsDiffBattle(pPlayer, nBTKey)
      if (not nBTKey or nBTKey < 0) then
          return 0;
      end
      local nMyBTKey = pPlayer.GetTask(Battle.TSKGID, Battle.TSK_BTPLAYER_KEY);
      local nBattleSeqA = math.fmod(nMyBTKey,0);
      local nBattleSeqB = math.fmod(nBTKey,0);
      local nBattleTimeA = nMyBTKey - nBattleSeqA;
      local nBattleTimeB = nBTKey - nBattleSeqB;
      if (nMyBTKey ~= nBTKey or nBattleTimeA ~= nBattleTimeB) then
          return 1;
      end
      return 0;
  end
  rồi vào Tk và chiến thôi

  nguồn Gamezone