Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Hướng Dẫn Cường hóa 1 lần lên +16

Share
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 16/11/13, 01:28 pm

  * Các bạn mở file: gameserver\script\item\function\enhance.lua


  tìm đoạn:

  Code:
  local nRet = pEquip.Regenerate(
        pEquip.nGenre,
        pEquip.nDetail,
        pEquip.nParticular,
        pEquip.nLevel,
        pEquip.nSeries,
        pEquip.nEnhTimes + 1,
        pEquip.nLucky,
        pEquip.GetGenInfo(),
        0,
        pEquip.dwRandSeed,
        0
     );
  sửa lại thành:

  Code:
  local nRet = pEquip.Regenerate(
        pEquip.nGenre,
        pEquip.nDetail,
        pEquip.nParticular,
        pEquip.nLevel,
        pEquip.nSeries,
        16,
        pEquip.nLucky,
        pEquip.GetGenInfo(),
        0,
        pEquip.dwRandSeed,
        0
     );
  RELOAD SCRIPT là xong
  -> Chỉ cần 1 viên HT bất kỳ, ép thành công sẽ lên +16, xịt không tính


  * Ưu điểm:
  lên thẳng +16, tiện cho việc test đồ


  * Nhược điểm:
  mọi trang bị có thể cường hóa đều lên +16
  ví dụ: trang bị cấp 1 chỉ có max CH = 4 cũng lên 16  (đã test)


  * Khắc phục nhược điểm này, ta sẽ cho cường hóa 1 lần lên luôn max cấp CH có thể có của trang bị, cách làm như sau:
  Thêm vào hàm sau:

  Code:
  local nEnhanceMax = Item:CalcMaxEnhanceTimes(pEquip);
  nằm trong hàm:

  Code:
  function Item:Enhance(pEquip, tbEnhItem, nMoneyType, nParam)
  sau đó sửa lại code đã chỉnh ở trên thành:

  local nRet = pEquip.Regenerate(
  pEquip.nGenre,
  pEquip.nDetail,
  pEquip.nParticular,
  pEquip.nLevel,
  pEquip.nSeries,
  nEnhanceMax,
  pEquip.nLucky,
  pEquip.GetGenInfo(),
  0,
  pEquip.dwRandSeed,
  0
  );

  * Dựa vào cách chỉnh sửa này ta có thể cho cường hóa 1 lần lên 2, 4 ... cấp bằng cách sửa pEquip.nEnhTimes + 1 thành pEquip.nEnhTimes + 2, pEquip.nEnhTimes + 4 ... miễn là các số này là ước của 16 (16 chia hết cho nó). Giả sử là 3 thì sẽ CH theo thứ tự này: 0 - 3 - ... - 15 - 18