Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Hướng dẫn làm Nv Thương Hội k cần quest chính tuyến

Share
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 16/11/13, 01:21 pm

  Thấy có mấy bạn cần cái này, tiện thể mình hướng dẫn các bạn làm luôn
  Chú ý: chỉ dành cho các bạn chưa biết, pro nào biết rồi làm ơn không quăng gạch đá


  mở file: gameserver\script\task\merchant\merchant_file.lua
  tìm đoạn:

  function Merchant:LoadContent()
     self.TaskContent.tbReferData = {};
     local tbVisable =
             {
                 "return TaskCond:RequireTaskValue(2036,1,0)",        --每周隻能做1次
                 "return TaskCond:IsLevelAE(60)",                    --達到60級
                 "return TaskCond:RequireTaskValue(1022,107,1)",        --已完成50級主線任務
             }
     local tbAccept =
             {
                 "return TaskCond:RequireTaskValue(2036,1,0)",        --每周隻能做1次
                 "return TaskCond:IsLevelAE(60)",                    --達到60級
                 "return TaskCond:RequireTaskValue(1022,107,1)",        --已完成50級主線任務
                 "return TaskCond:IsKinReputeAE(50)",                --江湖威望達到50點
               
             }


  xóa các dòng màu đỏ đi là xong (thêm dấu -- vào trước dòng đó)


  RELOAD SCRIPT


  vào game test  

  nguồn GameZone