Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Hướng Dẫn Luyện Mật tịch max cấp

Share
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 16/11/13, 01:17 pm

  mở file fightskill.lua trong script\fightskill lên
  tìm
  Code:
  tbMidBookSkillExp = {{    --kinh nghiệm mật tịch sơ cấp
  { 1, 14175},
  { 7, 70875},
  { 8, 343224},
  { 9, 756000},
  }},

  tbHighBookSkillExp = {{    --kinh nghiệm mật tịch sơ cấp
  { 1, 3*2*4725},
  { 2, 5*2*4725},
  { 3, 7*2*4725},
  { 4, 9*2*4725},
  { 5, 11*2*4725},
  { 6, 13*2*4725},
  { 7, 15*2*4725},
  { 8, 17*4*4725},
  { 9, 19*8*4725},
  }},
  mấy bác chỉ cần sửa thành
  Code:
  tbMidBookSkillExp = {{    --中级秘籍升级经验
  { 1, 14175},
  { 7, 70875},
  { 8, 43224},
  { 9, 56000},
  }},

  tbHighBookSkillExp = {{    --高级秘籍升级经验_约2.7本秘籍升到10�� �技能
  { 1, 3*2*4725},
  { 2, 3*2*4725},
  { 3, 3*2*4725},
  { 4, 9*2*4725},
  { 5, 3*2*4725},
  { 6, 3*2*4725},
  { 7, 5*2*4725},
  { 8, 7*4*4725},
  { 9, 9*8*4725},
  }},
  là dc
  thật ra con số đó bác nào muốn nhiu cũng dc ko nhất thiết fai làm theo

  nguồn GameZone