Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Hướng Dẫn Vượt ải Hải lăng vương mộ 1 mình

Share
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 16/11/13, 01:06 pm

  Vượt ải Hải lăng vương mộ 1 mình
  Tình hình là ngồi vọc cả buổi sáng cuối cùng cũng clear được HLVM 1 mình.
  Có 2 vấn đề khi đi HLVM 1 mình là Quang Ảnh Thạch và dập lửa.
  1. Quang Ảnh Thạch
  Vào
  Code:
  gameserver\script\task\armycamp\110_120
  Mở file

  Code:
   main.lua[/cpde]
  Tìm
  Code:
  [code[if (self.nOpenZhuZiTime == 1) then
  Thấy


  Code:
  if (self.nOpenZhuZiTime == 1) then
  local bAllOpen = true;
  for _, nOpen in pairs(self.tbOpen) do
  if (nOpen ~= 1) then
  bAllOpen = false;
  break;
  end;  Sửa lại thành

  Code:
  if (self.nOpenZhuZiTime == 1) then
  local bAllOpen = false;
  for _, nOpen in pairs(self.tbOpen) do
  if (nOpen ~= 1) then
  bAllOpen = true;
  break;
  end;

  Xong vấn đề 1.
  2.Dập lửa
  Vào

  Code:
  gameserver\script\task\armycamp\110_120
  Mở file
  Code:
  main.lua

  Tìm

  Code:
  for nId, nTime in pairs(self.tbFireOutTime) do
  Thấy

  Code:
  if (self.nTrap10Pass ~= 1) then
  for nId, nTime in pairs(self.tbFireOutTime) do
  if (nTime >= 8) then
  local pNpc = KNpc.GetById(nId);
  nExistLongTime = pNpc.GetTempTable("Task").nDiYuNo;
  break;
  end;
  self.tbFireOutTime[nId] = nTime + 1;
  end;
  end;
  Sửa lại thành

  Code:
  if (self.nTrap10Pass ~= 1) then
  for nId, nTime in pairs(self.tbFireOutTime) do
  if (nTime >= 30) then
  local pNpc = KNpc.GetById(nId);
  nExistLongTime = pNpc.GetTempTable("Task").nDiYuNo;
  break;
  end;
  self.tbFireOutTime[nId] = nTime + 1;
  end;
  end;
  Xong vấn đề 2.
  Thông tin: Chỉ cần mở 1 quang ảnh thạch bất kì là move đến chỗ đoán số. Khi dập lửa cứ mở ra rồi chạy đi đánh tiếp, có 30 cục lửa nó mới giật lại.
  Chiến thôi.

  nguồn gamezone