Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Share Script Chuyển Sinh Đơn Giản Cho Sever BFF Share

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 6

  Giới tính : Male

  Gold : 18

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by English2 on 14/11/13, 11:47 pm

  Đa số các bạn sử dụng Sever BFF nhưng NPC Bắc Đẩu Thần Tăng lại không vào đc.
  Nay mình xin Share 1 Script Chuyển Sinh Đơn Giản do mình tự viết. Và mình chắc chắn ai cũng có thể làm đc 
  Vì trình còn gà nên mong các bạn đừng chém tội nghiệp ^^.
  Ở Đây mình chỉ share Script 
  Các bạn Add vào NPC khác nha. Tại vì trong Global không có file chuyensinh.lua
  Các bạn muốn add vào cũng đc nhưng phải tạo 1 file lua xong add script này vào
  Ai không bít có thể để lại Yaho mình sẽ hổ trợ nhiệt tình 
  Muốn chuyển sinh với script này thì các bạn phải có Xu, Level, và Tiền Vạn
  Cơ bản là 3 cái đó
  Sau Khi chuyển sinh được:
  Ưu Điểm:
  + Về Level 10
  + Điểm Tiềm năng + 200 Điểm
  + Điểm Kỹ năng + 100 điểm
  + Danh Hiệu trên đầu(ở đây mình dùng danh hiệu của Administrator nếu các bạn muốn sửa thì vào Setting-->RankSetting kéo xuống tìm số 92 rùi sửa tên lại nhớ phải đồng bộ)
  + Danh Hiệu kế bên tên nhân vật

  Nhược Điểm:
  Đây là Script:

  function main()
  SetGlbMissionV(50,gioihancs)
  ktcss=GetTask(197)+1
  Say("<color=cyan>Giíi h¹n chuyÓn sinh hiÖn t¹i:<color> 10\n<color=yellow>Sè Xu HiÖn Cã: "..GetTask(92).."\n<color=water>CÊp chuyÓn sinh: 150 \n<color=wood>TiÒn cÇn chuyÓn sinh: 1000 V¹n\nSè Xu CÇn §Ó ChuyÓn Sinh: 500.",4,
  "B¹n Muèn ChuyÓn Sinh/chuyensinh",
  "Tho¸t./Exit")
  end

  function chuyensinh()
  a = GetTask(92)
  if GetTask(92) >= 500 and GetLevel() >= 150 and GetCash() >= 10000000 then
  SetTask(92,GetTask(92)-500)
  if GetTask(92) == a - 500 then
  Pay(10000000)
  SetLevel(10)
  AddMagicPoint(200)
  AddProp(100)
  SetHonor(GetHonor() +1)
  SetRank(92)
  Msg2Player("B¹n §· ChuyÓn Sinh Thµnh C«ng")
  KickOutSelf()
  Msg2Player("B¹n §· ChuyÓn Sinh Thµnh C«ng")
  else
  Msg2Player("B¹n Kh«ng cã 500 Xu hoÆc Ch*a §ñ Level 200")
  end
  else
  Msg2Player("B¹n Kh«ng cã 500 Xu hoÆc Ch*a §ñ Level 150")
  end
  end
  Thấy hay thì cho mình xin cái thank lấy tinh thần :P