Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Cách tẩy điểm kỹ năng sau chuyển sinh

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 4

  Giới tính : Male

  Gold : 11

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by minhkiem on 14/11/13, 08:43 pm

  Hiện tại có 1 số server được share có Setlv thì khi chuyển sinh không reset điểm kĩ năng.
  Nay mình share cho ai chưa biết.
  Bạn thêm 1 dòng vào ngay lệnh thực thi trước hay sau rollpoint() thêm dòng taykinang()
  Bạn xem script của mình ở dưới.

  Spoiler:
  function chuyensinh()
  cs = GetTask(197)
  if cs == nil then cs = 0 end
  cs = cs +1
  if GetTask(197) < GetGlbMissionV(50) then
  if GetLevel() >= CSTABLE[cs][1] then
  if GetCash() >= CSTABLE[cs][2] then
  if GetItemCount(iditemcantrongcs) >= CSTABLE[cs][3] then 
  for i=1,CSTABLE[cs][3] do DelItem(iditemcantrongcs) end
  Pay(CSTABLE[cs][2])
  chuyensinhskylight()
  SetTask(197,GetTask(197)+1)
  diemtn = CSTABLE[cs][4] + (GetTask(ttk) * 5) + (CSTABLE[150][4]*GetTask(198))
  diemkn = CSTABLE[cs][5] + GetTask(vlmt) + (CSTABLE[150][5]*GetTask(198))
  RollPoint()
  taykinang()
  Talk(1,"","Зy l?l莕 chuy觧 sinh th? <color=metal>"..GetTask(197).."<color>!") 
  else
  Talk(1,"","B筺 c莕 c?<color=red>"..CSTABLE[cs][3].."<color> "..TENVP.."  chuy觧 sinh !") 
  end
  else
  Talk(1,"","<color=cyan>L鏸:<color> B筺 c莕 c?"..(CSTABLE[cs][2]/10000).." v筺 lng")
  end
  else
  Talk(1,"","<color=cyan>L鏸:<color> B筺 c莕 t "..CSTABLE[cs][1].." c蕄")
  end