Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Gọi boss ra theo giờ đặt và thay đổi câu lệnh gọi boss

Share
  avatar

  Tổng số bài gửi : 37

  Giới tính : Male

  Gold : 87

  Cảm Ơn : 17

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by dongnguyen112233 on 14/11/13, 05:42 pm

  Cái này là do ngâm cứu được cái code Quả Huy Hoàng của mod trantoai GZVN
  Mình hướng dẫn mọi người test với boss Hỏa Kỳ Lân
  B1 : tạo 1 file tên là goihoakylan_xuathien.lua nội dung file tương tự thế này :
  Code:
  if not MODULE_GAMESERVER then
  return;
  end
  function GoiBossHKL:AddHoaKyLan_GS()
  local nMapIndex = SubWorldID2Idx(132); -- Check map 132 (Tàn tích Cung A Phòng có được mở hay không ? )
  if nMapIndex < 0 then
  return;
  end

  GlobalExcute({"Dialog:GlobalNewsMsg_GS","<color=ye llow><color=pink>Hỏa Kỳ Lân<color> xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng !<color>"}); -- Thông Báo
  KDialog.NewsMsg(1, Env.NEWSMSG_COUNT,"<color=yellow><color=pink>Hỏa Kỳ Lân<<color> xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng !<color><color>"); -- Thông Báo
  KDialog.MsgToGlobal("<color=yellow><color=pink>H�� � �a Kỳ Lân<<color> xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng !<color>"); -- Thông Báo

  KNpc.Add2(20005, 1, 0, 132, 1963, 3311) -- Gọi Boss Hỏa Kỳ Lân map 132 (Tàn Tích A Phòng) (1963,3311 các bạn vào game ấn phím Ctrl+1 nó sẽ hiện ra tọa độ các bạn đang đứng)
  end
  B2: vào gameserver\settinggamecenter\setting mở file scripttable.txt lên Cột 1 điền là GoiBossHKL giống ở trên kia , cột thứ 2 là chú thích thôi

  B3: vào gameserver\setting\scheduletaskgamecenter\setting\scheduletask mở file tasklist.ini thêm 1 dòng task tiếp theo (Ví dụ dòng cuối của bạn là Task59 thì khai báo thêm cái nữa là Task60) như thế này :
  Code:
  [Task_60]
  TaskName=Hoat Dong HKL
  ScriptGroup=GoiBossHKL -- GoiBossHKL như ở trên
  ScriptFun=AddHoaKyLan -- AddHoaKyLan như ở trên
  TaskTime_01=2030 -- Thời gian thi triển dòng lệnh function GoiBossHKL:AddHoaKyLan_GS() trong file goihoakylan_xuathien.lua
  B4: vào gamecenter\script tạo 1 file goihoakylan_gc.lua nội dung dạng
  Code:
  if not MODULE_GC_SERVER then
  return;
  end
  function GoiBossHKL:AddHoaKyLan()
  GlobalExcute{"GoiBossHKL:AddHoaKyLan_GS"};
  end
  Chúc Thành Công