Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Tu Luyện MAX Chân Nguyên + Nhận Linh Hồn Thánh Linh

Share
  avatar

  Tổng số bài gửi : 5

  Giới tính : Male

  Gold : 16

  Cảm Ơn : 3

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by ♥๖ۣۜkµ†€♥๖ۣۜßαßy♥ on 14/11/13, 05:09 pm

  Click max Chân Nguyên

  function tbNpc:tuluyenchannguyen()
  local pItem me.GetEquip(Item.EQUIPPOS_ZHENYUAN_MAIN);
  if 
  pItem == nil then
  me
  .Msg("Ngươi không trang bị Chân Nguyên. Vui lòng trang bị sau đó mới có thể Tu Luyện");
  return 
  0;
  end
  Item
  :UpgradeZhenYuanNoItem(pItem,1000000,1);
  Item:UpgradeZhenYuanNoItem(pItem,1000000,2);
  Item:UpgradeZhenYuanNoItem(pItem,1000000,3);
  Item:UpgradeZhenYuanNoItem(pItem,1000000,4);
  me.Msg(string.format("Chúc mừng <color=gold>%s<color> tu luyện Chân Nguyên thành công thuộc tính! Tăng <color=gold> %d điểm<color>."me.szNamechiphi));
  end
  Nhận Linh Hồn - Tu Luyện Thánh Linh


  function tbNpc:nhanlinhhon()
  local lhcu me.GetTask(2123,1);
  local lhmoi lhcu 10000000000;
  me.SetTask(2123,1,lhmoi);
  end
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 14/11/13, 05:10 pm

  mình đang cần cái này thanks bạn nhiều nhak
  avatar

  Tổng số bài gửi : 9

  Giới tính : Male

  Gold : 9

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by mrtranchien on 14/11/13, 10:37 pm

  khá nhiều bài viết bổ ích

  Post by Sponsored content