Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Script đổi Lôi Đình Ấn

Share
  avatar

  Tổng số bài gửi : 5

  Giới tính : Male

  Gold : 16

  Cảm Ơn : 3

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by ♥๖ۣۜkµ†€♥๖ۣۜßαßy♥ on 14/11/13, 04:55 pm

  {"<color=yellow>Đổi Lôi Đình Ấn<color>"self.ChangeSigntself};  
  function tbLiGuan:ChangeSignt() 
      
  Dialog:OpenGift("Hãy đặt vào <color=yellow>100 Mảnh Lôi Đình Ấn<color>, ta sẽ đổi cho ngươi 1 <color=yellow>Lôi Đình Ấn<color> hoàn chỉnh."nil ,{self.OnOpenGiftOkself}); 
  end 

  function tbLiGuan:OnOpenGiftOk(tbItemObj
      
  local nCount 0
      for 
  _pItem in pairs(tbItemObj) do 
          
  local szItem        string.format("%s,%s,%s,%s",pItem[1].nGenrepItem[1].nDetailpItem[1].nParticularpItem[1].nLevel); 
          if 
  "18,1,741,1" ~= szItem then 
              Dialog
  :Say("Vật phẩm đặt vào không đúng, hãy đặt Mảnh Lôi Đình Ấn."); 
              return 
  0
          
  end
          
  nCount nCount pItem[1].nCount
      
  end     
      
  if nCount ~= 100  then 
          Dialog
  :Say("Số lượng đặt vào không đúng, hãy đặt 100 Mảnh Lôi Đình Ấn."); 
          return 
  0
      
  end 
      
  for _pItem in pairs(tbItemObj) do 
          if 
  me.DelItem(pItem[1]) ~= 1 then 
              
  return 0
          
  end 
      end 
      me
  .AddItem(1,16,14,2); 
      
  Dbg:WriteLog("Người chơi ["..me.szName.."] đổi được Lôi Đình Ấn."); 
      return 
  1
  end 
  Ai cần thì lấy nha!


  copy nhớ ghi nguồn Gamerur.com
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 14/11/13, 05:04 pm

  các bác pro quá