Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Tìm hiểu chung về 1 file lua

Share
  avatar

  Tổng số bài gửi : 37

  Giới tính : Male

  Gold : 87

  Cảm Ơn : 17

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by dongnguyen112233 on 14/11/13, 04:35 pm

  bạn phải sử dụng hàm gọi của nó thì nó mới có tác dụng

  mình ví dụ đoạn script của mình như sau
  Code:
  Code:
  local tbGift = Item:GetClass("newplayergift");


  function tbGift:OnUse()
     local szMsg = "Ta có thể giúp gì cho ngươi";
     local tbOpt = {
     {"Thêm đồng khóa" , self.AddMoney, self},
     {"Thêm Bạc" , self.GiveActiveMoney, self},
     {"Tinh lực" , self.ChangeCurMakePoint, self},
     {"Hoạt Lực" , self.ChangeCurGatherPoint, self},
     {"Thêm kinh nghiệm" , self.AddExp, self},
     {"Danh Vọng" , self.AddRepute, self},
     {"Tẩy Tủy Kinh",  self.Taytuy, self},
     {"Huyền Tinh 5-8",  self.Huyentinh58, self},
     {"Huyền Tinh 9-10",  self.Huyentinh910, self},
     {"Huyền Tinh 11-12",  self.Huyentinh1112, self},
     {"Đồ Hoàng kim 2",  self.Honthach, self},
     {"Shop Thủy Hoàng vũ khí",  self.ShopThuyhoang2, self},
     {"Bách Bảo Rương",  self.Baibaoxiang, self},
     {"Danh Vọng Lãnh Thổ",  self.Danhvonglanhtho, self},
     {"Quan Hàm",  self.Quanham, self},
     {"Phi Phong và đồ Bạch Kim",  self.Bachkim, self},
     {"Đồ Hoàng Kim",  self.Hoangkim, self},
     {"Vũ Khí Tần Lăng",  self.Vukhi, self},
     {"Nhiệm vụ 110",  self.Chucphuc, self},
     {"Để xem sau"},
     };
     end
     
     
     
  function tbGift:Quanham()
  me.OpenShop(152, 1);
  end
  mình không học về hàm nhưng hiểu sơ qua thế này
  Code:
  [color=#FF0000]local tbGift = Item:GetClass("newplayergift");[/color]
  giống như 1 cách định nghĩa hay xác định hàm gọi cho cả file lua

  tbGift là hàm sử dụng cho toàn bộ cả file
  điển hình là
  Code:
  Code:
  function [color=#FF0000]tbGift[/color]:Quanham()
  me.OpenShop(152, 1);
  end
  function tbGiftsau cái function của toàn bộ file lua đó phải viết đúng theo tbGift
  nếu bạn dùng
  Code:
  [color=#FF0000]function tbTest1[/color]
  thì trên đầu tiên bạn phải dùng là
  Code:
  Code:
  [color=#FF0000]local tbTest1 =.........[/color]
  Ok vậy là đã biết để tạo 1 file lua mới

  Code:
  Code:
   Item:GetClass("newplayergift");
  ở đây là nó xác định vật phẩm nào sử dụng file lua này
  và cái "newplayergift" phải chính là tên file lua
  và cái này dùng cho vật phẩm túi hỗ trợ tân thủ
  còn đoạn này
  Code:
  Code:
  {"Quan Hàm",  self.Quanham, self},
  là lựa chọn của hàm khi bạn sử dụng vật phẩm

  nếu bạn mở túi tân thủ thì nó hiện 1 cửa sổ lựa chọn
  bạn chọn vào lựa chọn quan hàm thì nó sẽ gọi hàm
  Code:
  function tbGift:Quanham()me.OpenShop(152, 1);
  end
  tức là nó sẽ mở shop quan ấn

  bạn muốn add 1 item nào đó thì bạn sử dụng thay thế
  Code:[/code]me.OpenShop(152, 1);[/code]bằng
  Code:
  Code:
  [color=#FF0000]me.AddItem(1,2,3,4)[/color]
  với 1,2,3,4 là id xác định vật phẩm
  Xin lỗi mình không học CNTT nên cách sử dụng với kiến thức hạn chế.các pro đừng cười.chỉ hướng dẫn ng chưa biết thôi
  Tức là cái tbGift là cố định cho cả file lua
  còn trong cái lựa chọn thì bạn có thể đổi tên
  Code:
  Code:
  {"Quan Hàm",  self.Quanham, self},

  {"Danh Vọng" , self.AddRepute, self},
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 14/11/13, 04:44 pm

  cái này hay rất giúp ích cho các bạn mới vào thanks bạn nhiều lắm
  avatar

  Tổng số bài gửi : 9

  Giới tính : Male

  Gold : 9

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by mrtranchien on 14/11/13, 05:33 pm

  Tuyệt vời
  avatar

  Tổng số bài gửi : 5

  Giới tính : Male

  Gold : 11

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by manhchuoicat on 14/11/13, 05:42 pm

  thank bạn rất nhiều

  Post by Sponsored content