Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[Gunny] Tổng hợp gunny PRIVATE còn sống đây...

Share
  avatar

  Tổng số bài gửi : 11

  Gold : 43

  Cảm Ơn : 2

  Ngày Tham Gia : 2014-02-20

  Post by web_master2 on 21/06/14, 07:25 pm

  SV DDTANK
  1: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ :  [You must be registered and logged in to see this link.]
   [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  2: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
      [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  3: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
     [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  4: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
     [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  5: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
     [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  6:[You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
   [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí :   [You must be registered and logged in to see this link.] 
  ---------------------------------------------------
  7: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
    [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  8: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
     [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  9: [You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ :[You must be registered and logged in to see this link.]
    [You must be registered and logged in to see this image.]  Đăng kí :  [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  10: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : http://www.ddtankup.com.br/
       [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  11: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
       [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  12: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
       [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  13: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
       [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng kí : [You must be registered and logged in to see this link.]

  ---------------------------------------------------
  14: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
     [You must be registered and logged in to see this image.]  Đăng Kí : http://gameteka.com.br/cadastro/ddtankupvn/register.php
  ---------------------------------------------------
  15:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
     [You must be registered and logged in to see this image.]  Đăng Kí :  [You must be registered and logged in to see this link.] 
  ---------------------------------------------------
  16:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : http://ddtankup.com.br/pt/login.htm
     [You must be registered and logged in to see this image.]  Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  17:[You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ :  [You must be registered and logged in to see this link.] 
  [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  Tạm Thời Úp Thế Thôi
  ----------------------
  SV Việt Nam
  ----------------
  1:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  2:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  3:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
     
  [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí : http://taikhoan.gun24h.us/GaVang/thanhvien/dangky
  ---------------------------------------------------
  4[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ :  [You must be registered and logged in to see this link.]m
   [You must be registered and logged in to see this image.]Link Sv 1 : [You must be registered and logged in to see this link.]
   [You must be registered and logged in to see this image.]Link Sv 2 : [You must be registered and logged in to see this link.]
   [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Ki  : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  5:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
    [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  6: Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
     Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  -------------------------------------------------------
  7: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ :  [You must be registered and logged in to see this link.]
    [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : http://s1.gunny.keeng.pro/register/Default.aspx?type=154&eventid=63&bannerid=104&pid=49&placeValuesBeforeTB_=savedValues&TB_iframe=true&height=430&width=366
  ---------------------------------------------------
  GUNNY 24h
  8:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ 1 : [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ 2 : [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  9: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : http://s1-teenz.us/
  [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  10:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : http://sieuga.com/login.html
     [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí : http://sieuga.com/dangki.html
  Tạm Thời úp Vậy Thôi
  -----------------------
  SV Tàu Khựa
  ---------------------
  1: [You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.] 
  ---------------------------------------------------
  2:[You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  3: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
   [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  4: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.] 
      [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.] 
  ---------------------------------------------------
  5:[You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  6:[You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ: http://www.xy1718.net/login.htm
  [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  7:[You must be registered and logged in to see this image.]Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng kí: [You must be registered and logged in to see this link.]
  TỔNG HỢP GUNNY CÓ WEB SHARE
  1: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ :  [You must be registered and logged in to see this link.]
   [You must be registered and logged in to see this image.]  Đăng Kí :  [You must be registered and logged in to see this link.]
    [You must be registered and logged in to see this image.] Web Share : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ---------------------------------------------------
  2:[You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ :  [You must be registered and logged in to see this link.]
   [You must be registered and logged in to see this image.]Đăng Kí : http://gameteka.com.br/cadastro/ddtankuppt/register.php
  [You must be registered and logged in to see this image.]web Add : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ----------------------------------------------------
  3: [You must be registered and logged in to see this image.]Trang Chủ :  http://cibertank.com.br/gunnyii/login.htm
   [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.] Web Share : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ----------------------------------------------------
  4: [You must be registered and logged in to see this image.] Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.] Đăng Kí : [You must be registered and logged in to see this link.]
   [You must be registered and logged in to see this image.] Web share : [You must be registered and logged in to see this link.]


  Last edited by Admin on 22/06/14, 05:14 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : http://gameprivate.biz)
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 2

  Giới tính : Male

  Gold : 6

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-06-27

  Post by tuananh104 on 27/06/14, 01:03 am

  ***EVENT Mời Bạn Cùng Chơi : (Ngày 27-6 )

  ĐĂNG BÀI VÀO CÁC DIỄN ĐÀN GUNNY PRIVATE
  KHÔNG PHẢI ĐĂNG VÀO CÁC FANPAGE TRÊN FACE ĐÂU NHÉ

  Bước 1: Chia sẻ bày đăng này
  Bước 2:
  + Copy phần nội dung rồi vào các diễn đàn Gunny Private đăng bài viết hoặc trả lời các bài viết khác .
  + Chụp lại ảnh bài vừa trả lời hoặc vừa đăng.
  + Nhắn tin lại cho Fanpage GunnyTank những ảnh đó.
  ***Giải thưởng:
  + Top 20 người có bài đăng nhiều nhất trong ngày sẽ nhận được code trị giá 50k Cash
  ***Chú ý :
  + Chỉ diễn đàn gunny private nhé. Không phải các nhóm guny trên face đâu nha
  + Hình ảnh không lặp lại trên 1 Fanpage hoặc 4R.
  + Quà phát hàng ngày vào 22h hàng ngày . 21h chủ nhật sẽ tặng quà cho người có số bài đăng nhiều nhất tuần.
  +ĐỐI VỚI CÁC MEM CÓ BÀI ĐĂNG TRONG CÁC 4R (Yêu cầu > 5) sẽ được 100k cash nhé.(Chỉ có ảnh của các 4R- google seach: diễn đàn gunny private nhé !)
  ***Nội dung để đăng bài hoặc trả lời các bài đăng khác:

  [You must be registered and logged in to see this link.]
  *
  *
  *
  Phiên bản r44- Lôi đài gà
  Hệ thống quà tân thủ cực khủng
  Game ổn định, mới nâng cấp sever không lag
  Thể loại cày cuốc 30%, Free 70%
  Mọi đồ vip đều nằm trong phó bản.
  Các tính năng nổi bật:
  Doanh Trại Chiến
  Hộ Tống Chức Nữ
  Gà Đột Biến
  Boss Guild
  Lôi Đài Chiến
  Rương gà, kim tự tháp
  Sao May Mắn
  Đuổi Niên Thú
  Chiến đấu sẽ nhận được xu và EXP
  Tank có nhiều Event hàng ngày, hàng tuần , hàng tháng.
  **Link game: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link WebShop: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Hãy nhanh tay đăng ký để cùng xây dựng 1 gunny lành mạnh.
  Đăng nhập ngay bây giờ để thể hiện là 1 gunner Pro tại GunnyTank.

  *** Chú ý :
  + Phải chụp lại ảnh của bài đăng và gửi lại ảnh về cho Fanpage (Nhắn tin = hình ảnh nhé).
  + Hình ảnh không được lặp lại . Nếu lặp lại sẽ bị hủy toàn bộ các ảnh còn lại.


  [You must be registered and logged in to see this image.]


  Đang Chuyển Trang...
  gunnytank.net
  avatar

  Tổng số bài gửi : 1

  Giới tính : Male

  Gold : 2

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-06-27

  Post by chotantapvnpt on 27/06/14, 09:32 am

  [You must be registered and logged in to see this link.]
  *
  *
  *
  Phiên bản r44- Lôi đài gà
  Hệ thống quà tân thủ cực khủng
  Game ổn định, mới nâng cấp sever không lag
  Thể loại cày cuốc 30%, Free 70%
  Mọi đồ vip đều nằm trong phó bản.
  Các tính năng nổi bật:
  Doanh Trại Chiến
  Hộ Tống Chức Nữ
  Gà Đột Biến
  Boss Guild
  Lôi Đài Chiến
  Rương gà, kim tự tháp
  Sao May Mắn
  Đuổi Niên Thú
  Chiến đấu sẽ nhận được xu và EXP
  Tank có nhiều Event hàng ngày, hàng tuần , hàng tháng.
  **Link game: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link WebShop: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Hãy nhanh tay đăng ký để cùng xây dựng 1 gunny lành mạnh.
  Đăng nhập ngay bây giờ để thể hiện là 1 gunner Pro tại GunnyTank.
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 1

  Giới tính : Male

  Gold : 2

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-07-04

  Post by thanhtho on 04/07/14, 04:24 pm

  Phiên bản r44- Lôi đài gà
  Hệ thống quà tân thủ cực khủng
  Game ổn định, mới nâng cấp sever không lag
  Thể loại cày cuốc 30%, Free 70%
  Mọi đồ vip đều nằm trong phó bản.
  Các tính năng nổi bật:
  Sắp sửa có thêm đồ khủng và đi liên sever với các sever khác.
  Doanh Trại Chiến
  Hộ Tống Chức Nữ
  Gà Đột Biến
  Boss Guild
  Lôi Đài Chiến
  Rương gà, kim tự tháp
  Sao May Mắn
  Đuổi Niên Thú
  Chiến đấu sẽ nhận được xu và EXP
  Tank có nhiều Event hàng ngày, hàng tuần , hàng tháng.
  **Link game: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link WebShop: [You must be registered and logged in to see this link.]
  **Link Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Hãy nhanh tay đăng ký để cùng xây dựng 1 gunny lành mạnh.
  Đăng nhập ngay bây giờ để thể hiện là 1 gunner Pro tại GunnyTank.
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 27

  Giới tính : Male

  Gold : 60

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-07-12

  Post by nvtien0411 on 12/07/14, 08:30 pm

  Gun3m.com chính thức ra mắt ngày 14/7 với quà tân thủ cực HOT
  Gun3m.com chính thức ra mắt ngày 14/7 với quà tân thủ cực HOT WoW Hoa Hồng - 50.000 Cash WebShop – Bao Tay Venus +5 - Vật Định Tình +5 - Lam Hải +5 - Đá Hợp Thành 5 x4x10 - châu báu và rất nhiều phần thưởng với tổng trị giá lên tới 1.000.000 đồng và nhiều phần thưởng và Event hấp dẫn ...

  Phiên bản Gunny II hoàn toàn mới thêm nhiều tính năng VIP. Free Webshop hãy chơi và cảm nhận sự khác biệt.

  [You must be registered and logged in to see this image.]

  Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng nhập : [You must be registered and logged in to see this link.]
  WebShop : [You must be registered and logged in to see this link.]
  Face Book : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Thông Tin Game
  1, Max cấp 65
  1, Pet ( Slik pet 95%)
  2, Vũ khí pet ( 90% )
  3, Thẻ bài : 99% 
  4, Vật Tổ 100%
  5, Nước Tu luyện 100%
  6, Đá Tiềm Năng - Chiến Hồn - 100%
  7, Đi Boss Thế Giới - Nhận điểm Vinh dự Nâng Vật tổ 100 %
  8, Chiến đấu nhận từ 30 -> 50K xu mỗi trận
  9, Kinh nghiệm khi chiến đấu đánh được bằng điểm sát thương
  10, Phó bản: Chuẩn Giống Zing 100%
  11, Mê cung: chuẩn 100 % (gồm 40 tầng)
  12, Xí ngầu 100%
  13, Luyện hóa dây truyền 100%
  14, Hệ thống víp 100%
  15, Hệ thống thăng cấp trang bị 100%
  Lỗi trong game đã được fix Đến 99%, lên cấp cực nhanh xu sài thả phang.

  * Mọi đồ bán trong web shop đều có thể kiếm được trong game thông qua: phó bản, chiến đấu, mê cung, thuyền rồng, rương gà, kim tự tháp..

  Event: sẽ được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức

  Đăng ký nhận GiftCode server Gun3m Private

  [You must be registered and logged in to see this image.]

  ---> thời gian phát Giftcode: 10h00 ngày 15/07 <----

  Điều kiện để nhận gifcode bao gồm:

  - Share ảnh này hoặc bài viết phát Giftcode này lên tường của bạn
  - Tag 10 người bạn của bạn vào đây .....................
  (đã like fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]

  *** Lưu ý : 

  - Mỗi tài khoản chỉ được nhận thưởng duy nhất 1 lần
  - Sau khi like fanpage các bạn vui lòng inbox fanpage của chúng tôi để xác nhận .

  Thời gian chúng tôi phát GiftCode là 10h00 ngày 15/07 !

  Nhanh nào để nhận gifcode !......
  avatar

  Tổng số bài gửi : 1

  Giới tính : Male

  Gold : 2

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-07-18

  Post by trunghungpro1 on 18/07/14, 03:43 pm

  Xin giới thiệu với mọi người 1 server gunny cày cuốc đúng nghĩa

  Trang chủ:http://gunnyii.us/

  Ngày open:15/7

  Gunny cày cuốc 100%

  Vật Phẩm khủng được bán trong SHOP GAME = XU

  Xu chiến đấu max 1 trận 30k xu

  Full phó bản,Full nhiệm vụ hấp dẫn cày xu

  Server ổn định

  Quà hỗ trợ tân thủ khủng

  Post by Sponsored content