Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Scripts Vật Phẩm Rương Hoàng Kim

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 14

  Giới tính : Male

  Gold : 47

  Cảm Ơn : 5

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by guildop on 10/11/13, 11:37 pm

  Bây Giờ Mình Giúp Các Bạn Newbie tạo ra 1 vật phẩm trên vật phẩm có trước 
  các bạn vào Script/Item tạo ra 1 file 54.lua rồi thêm đoạn Scripts này vào rồi add vào nhận ở chức năng GM

  function main()
  n = GetItemCount(54)
  if GetItemCount(54) >= 1 then
  DelItem(54)
  if GetItemCount(54) == (n-1) then
  addht()
  else
  Talk(1,"","hack ah")
  end
  end
  end


  function addht()
  a = random(1,8)
  if a == 1 or a == 5 or a == 7 then
  AddEventItem(8)
  Msg2Player("NhËn §¦îc HuyÒn Tinh 4")
  elseif a == 2 or a == 6 or a == 8 then
  AddEventItem(9)
  Msg2Player("NhËn §¦îc HuyÒn Tinh 5")
  else 
  AddEventItem(10)
  Msg2Player("NhËn §¦îc HuyÒn Tinh 6")
  end
  end

  Không Bít ADd Mình Sẽ Hướng Dẫn


  function nrht()
  AddEventItem(54)
  end

  là xong ^^ có gì không hiểu cứ Pm toppic này