Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Code LUA Chống Hack Nhân Vật ( CHEAT ENGINE )

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 14

  Giới tính : Male

  Gold : 47

  Cảm Ơn : 5

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by guildop on 10/11/13, 11:33 pm

  Đây Là 1 Đoạn Code Demo Dành Cho Chống Hack Nhân Nhật = Cheat Engine Anh Em Xem Qua Và Kham Khảo Nhé

  Hướng Dẫn Sơ Bộ:
  _ Vao Settings ---> TimerTask.txt
  Thêm Vào ID Cho Hàng Cuối Cùng Và Link Đến File LUA AntiHack

  Ví Dụ File TimerTask.txt Của Tôi:
  1 /script/timerserver.lua
  2 /script/cuagai.lua
  3 /script/luatinhbagia.lua
  4 /script/maithuyvan.lua
  Thì Tôi Sẽ Thêm Vào Như Sau:
  5 /script/antihack.lua
  Thế Là Xong Phần Settings Quay Vào Foder Script Tạo 1 File Tên Là antihack Dạng File Là LUA. Coppy Đoạn Code Bên Dưới Vào:

  function OnTimer()
  for i=1,GetPlayerCount() do
  PlayerIndex = i
  if GetTask(TaskAnti) == 2 and GetTaskTemp(TaskTempAnti) == 0 then
  SetTask(TaskAnti,0)
  end
  if GetTaskTemp(TaskTempAnti) == 0 then
  if GetTask(TaskAnti) == 0 then
  KickOutSelf()
  SetTask(TaskAnti,1)
  elseif GetTask(TaskAnti) == 1 then
  SetTask(TaskAnti,2)
  SetTaskTemp(TaskTempAnti,random(1,100))
  Talk(1,"","<color=red>He Thong:<color> Da Khoi Dong Co Che Anti Hack ! Nhan Vat Cua Ban Da Duoc Kiem Dinh ! Chuc Cac Ban Vui !")
  end
  end
  end
  end
  Sau Đó Mở File LUA Startup Của Server Thêm Đoạn Code Này Vào:
  StartMissionTimer(random(1,10),
  id file timertask,11*18);


  id file timertask = id bạn vừa tạo trong file timertask !

  Ví Dụ Ở Server Tui Vừa Tạo Có ID Là 5 Vậy Tụi Sẽ Viết Ntn:
  StartMissionTimer(random(1,10),
  5,11*18);


  Thế Là Xong Xem Và Góp Ý ! Hay Thì Thanks