Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[Kiếm Thế] Kiếm Thế Private - Ra Mắt Máy Chủ: Độc Cô Thiên Phong - Cày là có ĐỒNG

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 1

  Giới tính : Male

  Gold : 4

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-12-08

  Post by lynkkid on 20/02/14, 05:10 pm

  Kiếm Thế Private
  Ra Mắt Máy Chủ
  Độc Cô Thiên Phong - Cày là có ĐỒNG
  Alphatest: 20h00 - Ngày 15/02/2014
  Openbeta: 20h00 - Ngày 22/02/2014

  [You must be registered and logged in to see this image.]

  [You must be registered and logged in to see this image.] Thông Tin Server


  [You must be registered and logged in to see this image.] Tham gia hoạt động là có Đồng


  • Bạch Hổ Đường: 2.000 Đồng Thường/ 1 ải

  • Tiêu Dao Cốc: 500 Đồng Thường/ 1 ải

  • Tống Kim: 7 vạn đồng thường/ 1 trận

  • Tần Thủy Hoàng: 50 vạn Đồng Thường / giết

  • Nguyên liệu TDC / Tần Lăng / Tranh Đoạt Lãnh Thổ: 1.000 Đồng Thường/1 vật phẩm

  • Hán Thủy Tranh Đoạt Chiến: 1 Điểm = 50 Đồng Thường


  [You must be registered and logged in to see this image.] Hỗ Trợ Tân Thủ


  • Danh Hiệu: Tân Thủ Kiếm Thế Private

  • Chi Tiết Phần Thưởng:


   • 1 Bộ Ngoại Trang Năm Mới
   • 3 Túi 24 ô
   • 1 Lễ Bao Bộ Bạch Ngân +14
   • 1 Lễ Bao Thánh Linh Linh Thú
   • 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • 1000 Tiền Du Long
   • 1 Lễ Bao Mật Tịch (Cao)
   • 1 Bộ Vật Phẩm TDC + 1 Bộ TĐLT
   • 800 Ngũ Hành Hồn Thạch
   • 200 Lục Ngọc Thạch
   • 5 Tiên Thảo Lộ
   • 20 [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
  [You must be registered and logged in to see this image.] Thăng Cấp Nhận Thưởng


  • NPC Liên Quan: Độc Cô Thiên Phong (202/201 Thành Đô Phủ)

  • Chi Tiết Phần Thưởng:


   • Thăng cấp 130: Nhận 50 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • Thăng cấp 140: Nhận 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • Thăng cấp 150: Nhận 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • Thăng cấp 160: Nhận 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • Thăng cấp 170: Nhận 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • Thăng cấp 180: Nhận 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • Thăng cấp 190: Nhận 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • Thăng cấp 200: Nhận 100 Tần lăng-Hòa Thị Bích
  [You must be registered and logged in to see this image.] Nhận Thưởng Hàng Ngày


  • Giãn Cách Nhận Thưởng: 15 phút/1 lần

  • Giới Hạn: 5 lần/1 ngày

  • Chi Tiết Phần Thưởng:


   • Lần 1: 50 vạn Đồng Khoá
   • Lần 2: 500 vạn Bạc Khoá
   • Lần 3: 1 Tiên Thảo Lộ (Khoá)
   • Lần 4: 1 [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
   • Lần 5: 1 Tần Lăng - Hoà Thị Bích (Khoá)
  [You must be registered and logged in to see this image.] Tiêu Dao Cốc


  • Giới Hạn: 2 lần/1 ngày

  • Hoàn Thành Mỗi Ải Nhận:


   • 500 Đồng Thường
   • 2 Huyết Ảnh Thương (= 20 Điểm Tiêu Dao Cốc)
   • 200.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
   • 2 Lục Ngọc Thạch
  [You must be registered and logged in to see this image.] Bạch Hổ Đường


  • Giới Hạn: 2 lần/1 ngày

  • Hoàn Thành Mỗi Ải Nhận:


   • 1 [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
   • 500.000.000 Điểm Kinh Nghi
   • 2.000 Đồng Thư
   • 2 Lục Ngọc Thạch  • Boss Tầng 1 - Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc:


   • Túi Đồng Thường (Vừa)
   • [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm  • Boss Tầng 2 - Thủ Lĩnh Thiết Đồ Tặc:


   • Túi Đồng Thường (Lớn)
   • [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
   • [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Phục Hổ  • Boss Tầng 3 - Hộ Đồ Sứ:


   • Túi Đồng Thường (Lớn)
   • [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
   • [Mảnh Ghép Phi Phong] Huyền Tinh
  [You must be registered and logged in to see this image.] Nhiệm Vụ Hàng Ngày - Trừ Gian Diệt Ác


  • NPC Liên Quan: Quan Quân Nhu (Nghĩa Quân)

  • Giới Hạn: 1 lần/1 ngày

  • Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận:


   • 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
   • 10 Tần lăng-Hòa Thị Bích
   • 3 [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
   • 20 Lục Ngọc Thạch
   • 3 [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Phục Hổ Qu
   • 5 [Mảnh Ghép Phi Phong] Huyền Tinh
  [You must be registered and logged in to see this image.] Nhiệm Vụ Thương Hội


  • Giới Hạn: 1 lần/1 tuần

  • Hoàn Thành Bước Nhiệm Vụ Nhận:


   • Bước 10/40: Nhận 2 Túi Đồng Thường (Lớn)
   • Bước 20/40: Nhận 5 Túi Đồng Thường (Lớn)
   • Bước 30/40: Nhận 7 Túi Đồng Thường (Lớn)
   • Bước 40/40: Nhận 10 Túi Đồng Thường (Lớn)
  [You must be registered and logged in to see this image.] Chiến Trường Tống Kim


  • Thời Gian Báo Danh: 10h50, 12h50, 14h50, 16h50, 18h50, 20h50, 22h50

  • Chi Tiết Phần Thưởng:


   • Đạt 3.000 Điểm Tích Lũy:
    2 vạn Đồng Thường
    1.000.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
   • Đạt 5.000 Điểm Tích Lũy:
    5 vạn Đồng Thường
    20 vạn Đồng Khóa
   • Đạt 7.000 Điểm Tích Lũy:
    1 Tần lăng-Hòa Thị Bích
    500 Danh Bổ Lệnh
  [You must be registered and logged in to see this image.] Shop Danh Bổ Lệnh


  • NPC Liên Quan: Thương Gia Tâm Bảo (202/200 Thành Đô Phủ)

  • Số Lượng Danh Bổ Lệnh Từ Hải Tặc:


   • Hải tặc 50: Nhận 10 Danh Bổ Lệnh
   • Hải tặc 60: Nhận 20 Danh Bổ Lệnh
   • Hải tặc 70: Nhận 30 Danh Bổ Lệnh
   • Hải tặc 80: Nhận 40 Danh Bổ Lệnh
   • Hải tặc 90: Nhận 50 Danh Bổ Lệnh
  [You must be registered and logged in to see this image.] Săn Boss Hoàng Kim


  • Boss Hoàng Kim 55/75/95:


   • Thời Gian Xuất Hiện: 15h20 và 19h20
   • Rớt Vật Phẩm:
    Túi Đồng Thường (Vừa)
    Túi Đồng Thường (Lớn)
    Lục Ngọc Thạch
    Tịnh Hóa Đơn  • Boss Tần Thủy Hoàng:


   • Thời Gian Xuất Hiện: 15h30 và 22h30
   • Tổ Đội Hạ Gục: 50 Túi Đồng Thường (Lớn) (= 50 vạn Đồng Thường)
   • Rớt Vật Phẩm:
    Túi Đồng Thường (Lớn)
    Tần lăng-Hòa Thị Bích
    Tịnh Hóa Đơn
  [You must be registered and logged in to see this image.] Phụ Bản Vạn Hoa Cốc & Thiên Quỳnh Cung


  • Giới Hạn: 12 lần/1 tuần/1 phụ bản

  • Rớt Vật Phẩm:


   • Túi Đồng Thường (Vừa)
   • Tịnh Hóa Đơn
   • [Bảo Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
  [You must be registered and logged in to see this image.] Hán Thủy Tranh Đoạt Chiến
  [You must be registered and logged in to see this image.]


  [You must be registered and logged in to see this image.] Tịnh Hóa Linh Thú
  [You must be registered and logged in to see this image.]


  [You must be registered and logged in to see this image.] Valentine Ngọt Ngào
  [You must be registered and logged in to see this image.]