Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[Hướng dẫn] Trang Bị Hậu Nghệ

Share
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 17/01/14, 09:44 pm

  Vật Phẩm Yêu Cầu
  Hậu Nghệ Thần Tiễn
  Hậu Nghệ Xạ Nhật
  Hiên Viên Phù
  Thiên Công Đồ
  Nguồn Gốc: Hoạt Động Trang Bị Hiên Viên
  Hướng Dẫn Sử Dụng
  Khi Nhân sĩ có Trang Bị Hậu Nghệ có thể sử dụng để trang bị cho Nhân Vật.
  Nhân sĩ nhấn vào vật phẩm, chọn Sử Dụng
  Cường Hóa Trang Bị
  Bước 1: Nhân sĩ có được Trang bị Hậu Nghệ có thể chọn Cường Hóa
  Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sử dụng Thiên Công Đồ để cường hóa
  Bước 3: Chọn Cường Hóa để tiến hành cường hóa Trang bị Hậu Nghệ
  Cường hóa thành công sẽ tăng cấp sao Trang Bị.
  Cường hóa thất bại Trang bị sẽ bị mất Các nhân sĩ có thể sử dụng Hiên Viên Phù để đảm bảo cường hóa thành công 100%.
  Chú ý: Khi sử dụng Hiên Viên Phù nâng cấp trang bị Hậu Nghệ sẽ không tốn Thiên Công Đồ. Hiên Viên Phù và Thiên Công Đồ có thể mua được tại giao diện hoạt động Trang Bị Hiên Viên
  Các cấp Trang Bị Hậu Nghệ
  Chú ý: Hậu Nghệ Thần Tiễn và Hậu Nghệ Xạ Nhật có thuộc tính cơ bản giống nhau.
  Thuộc tính Ẩn Trang Bị Hậu Nghệ
  1. Bộ Trang Bị Hậu Nghệ 6 sao
  Thuộc tính ẩn bộ trang bị 6 Sao
  Bộ trang bị Hậu Nghệ 6 sao [Đã kích hoạt].
  Tấn Công +28.888
  2. Bộ Trang Bị Hậu Nghệ 8 sao
  Thuộc tính ẩn bộ trang bị 8 Sao
  Bộ trang bị Hậu Nghệ 8 sao [Đã kích hoạt].
  Tấn Công +28.888
  Tỷ lệ xuất chiêu Cung Tiễn + 10%
  3. Bộ Trang Bị Hậu Nghệ 10 sao
  Thuộc tính ẩn bộ trang bị 10 Sao
  Bộ trang bị Hậu Nghệ 10 sao [Đã kích hoạt].Tấn Công +28.888
  Tỷ lệ xuất chiêu Cung Tiễn + 10%.
  Tất cả tầng võ công +2


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------

  Chuyên Gia Post Các Game Hay
  Theo Dỗi Thường Xuyên Để Chiến Nhé
   Cool  Cool