Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

ĐẠI CHIẾN LÀNG GÀ, VANG DANH THIÊN HẠ

Share
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 04/01/14, 07:23 pm

  <div class="StaticOuter">
        <div class="StaticInner">
            <div class="StaticMain"><!--bat dau copy noi dung tin tuc o day -->
  <div class="ContentBlock">
  <p>Chào các Gunner!</p>
  <p><span class="FirstChar">Đ</span>ể tăng thêm sức hấp dẫn cho cuộc đại chiến Tranh Bá Guild diễn ra thứ 7 hàng tuần, Vua Gà sẽ trọng thưởng cho 8 đại cao thủ thu được nhiều điểm tích lũy nhất trong tháng. Những items mới mà rất quen với những chỉ số vượt trội chắc chắn sẽ tạo nên đẳng cấp khác biệt cho những người chiến thắng.</p>
  <p class="TextCenter"><img class="BorderImg" src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000/Dai-Chien-Guild/Gunny_GuildTranhBa_500x350.jpg" alt="Gunny II - Đại chiến Guild"></p>
  <h4>Thời gian sự kiện</h4>
  <div class="ContentH4">
  <p class="TextCenter"><strong class="TextFont17">Tranh bá Guild thứ 7 hàng tuần của tháng 1</strong></p>
  <p class="TextCenter"><strong class="TextFont17">Ngày 04,11,18,25/01/2014</strong></p>
  </div>
  <h4>Nội dung sự kiện</h4>
  <div class="ContentH4">
  <ul class="Icon">
  <ul class="Icon">
  <li>Vào mỗi đợt tranh bá Guild thứ 7 hàng tuần, Gunny Team sẽ thống kê ra danh sách 8 Gunner đạt được <span style="color: #0000ff;"><strong>điểm tích lũy cao nhất của liên server</strong></span> và được cộng điểm tương ứng theo bảng sau:</li>
  </ul>
  </ul>
  <table class="MyTable" style="width: 100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <thead>
  <tr><th height="32" width="25%">Xếp hạng<br> điểm tranh bá</th><th width="25%">Điểm nhận được</th><th width="25%">Xếp hạng<br> điểm tranh bá</th><th width="25%">Điểm nhận được</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr class="OddRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><span class="HorzCenter">Hạng 1</span></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>8 </strong></td>
  <td class="HorzCenter"><span class="HorzCenter">Hạng 5</span></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><span class="HorzCenter">4</span></strong></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><span class="HorzCenter">Hạng 2</span></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>7</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><span class="HorzCenter">Hạng 6</span></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><span class="HorzCenter">3</span></strong></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><span class="HorzCenter">Hạng 3</span></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>6</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><span class="HorzCenter">Hạng 7</span></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><span class="HorzCenter">2</span></strong></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td class="HorzCenter">Hạng 4</td>
  <td class="HorzCenter"><strong>5</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><span class="HorzCenter">Hạng 8</span></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><span class="HorzCenter">1</span></strong></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <ul class="Icon">
  <li>Sau 4 tuần lễ tranh bá,<span style="color: #0000ff;"><strong> 8 Gunner nào có số điểm cao nhất (được cộng dồn qua từng tuần)</strong></span> sẽ nhận được những phần thưởng cuối cùng của sự kiện.</li>
  </ul>
  <table class="MyTable" style="width: 100%; height: 452px;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <thead>
  <tr><th height="32" width="22%">Hạng</th><th width="41%">Phần thưởng</th><th width="18%">Tình trạng</th><th width="19%">Hình ảnh</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr class="EvenRow">
  <td rowspan="4" class="HorzCenter"><strong>1</strong></td>
  <td height="74" class="HorzCenter"><em>Danh hiệu:</em><strong><br> <span style="font-size: large; color: #ff0000;">Quốc Vương Gà</span></strong></td>
  <td class="HorzCenter">15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter">-</td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Quy Thần (x1)<br> </strong><em>(Tăng cấp 3 - Full 50) </em></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/QuyThan.jpg" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Vòng tay Rồng Đỏ +5 (x2)<br> </strong><em>165 - 165 - 165 - 165 </em><strong><br> </strong></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/PhucLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Nhẫn Rồng Tím +5 (x2)<br> </strong><em>155 - 155 - 155 - 155 </em></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/SatLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td rowspan="4" class="HorzCenter"><strong>2</strong></td>
  <td height="74" class="HorzCenter"><em>Danh hiệu:</em><strong><br> <span style="font-size: large; color: #0000ff;">Thừa Tướng Gà</span></strong></td>
  <td class="HorzCenter">15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter">-</td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Tiêu Thần (x1)<br> </strong><em>(Tăng cấp 3 - Full 50) </em></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/TieuThan.jpg" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong><strong>Vòng tay Rồng Đỏ +5 (x2)<br> </strong></strong><em>165 - 165 - 165 - 165 </em><strong><br> </strong></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/PhucLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Nhẫn Rồng Tím +5 (x2)<br> </strong><em>155 - 155 - 155 - 155 </em></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/SatLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td rowspan="4" class="HorzCenter"><strong>3</strong></td>
  <td height="74" class="HorzCenter"><em>Danh hiệu:</em><strong><br> <span style="font-size: large; color: #0000ff;">Nguyên Sói Gà</span></strong></td>
  <td class="HorzCenter">15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter">-</td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Ngư Thần (x1)<br> </strong><em>(Tăng cấp 3 - Full 50) </em></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/NguThan.jpg" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong><strong><strong>Vòng tay Rồng Đỏ +5 (x2)<br> </strong></strong></strong><em>165 - 165 - 165 - 165 </em><strong><br> </strong></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/PhucLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Nhẫn Rồng Tím +5 (x2)<br> </strong><em>155 - 155 - 155 - 155 </em></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/SatLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td rowspan="3" class="HorzCenter"><strong>4 + 5</strong></td>
  <td height="74" class="HorzCenter"><em>Danh hiệu:</em><strong><br> <span style="font-size: large; color: #0000ff;">Thái Thú Gà</span></strong></td>
  <td class="HorzCenter">15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter">-</td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong><strong>Vòng tay Rồng Đỏ +5 (x2)<br> </strong></strong><em>165 - 165 - 165 - 165 </em><strong><br> </strong></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/PhucLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Nhẫn Rồng Tím +5 (x2)<br> </strong><em>155 - 155 - 155 - 155 </em></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/SatLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td rowspan="3" class="HorzCenter"><strong>6 + 7 + 8</strong></td>
  <td height="74" class="HorzCenter"><em>Danh hiệu:</em><strong><br> <span style="font-size: large; color: #0000ff;">Trạng Nguyên Gà</span></strong></td>
  <td class="HorzCenter">15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter">-</td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong><strong>Vòng tay Rồng Đỏ +5 (x1)<br> </strong></strong><em>165 - 165 - 165 - 165 </em><strong><br> </strong></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/PhucLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td height="28" class="HorzCenter"><strong>Nhẫn Rồng Tím +5 (x1)<br> </strong><em>155 - 155 - 155 - 155 </em></td>
  <td class="HorzCenter">Khóa/15 ngày</td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/SatLong5.png" alt=""></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <br>
  <div class="NoticeBox">
  <p class="Legend">Lưu ý</p>
  <div class="NoteContent">
  <p>Tất cả các trang bị phần thưởng đều<strong> không thể tiếp phí và thao tác trong tiệm rèn.</strong></p>
  <p>Sau thời gian sự kiện, Gunny Team sẽ lập danh sách và trao thưởng sau.</p>
  </div>
  </div>
  </div>
  <h4>Chỉ số các bộ ba vũ khí Thần</h4>
  <div class="ContentH4">
  <table class="MyTable" style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <thead>
  <tr><th width="20%">Thuộc tính</th><th width="20%">Quy Thần</th><th width="20%">Tiêu Thần</th><th width="20%">Ngư Thần</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr class="OddRow">
  <td><strong>Tăng cấp trang bị</strong></td>
  <td colspan="3" class="HorzCenter"><strong>Cấp 3</strong></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td><strong>Hợp thành</strong></td>
  <td colspan="3" class="HorzCenter"><strong>Full 50</strong></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td><strong>Góc độ</strong></td>
  <td colspan="3" class="HorzCenter"><strong>15 ~ 65</strong></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td><strong>Sát thương</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>300 ( +953)</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>285 (+906)</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>275 (+874)</strong></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td><strong>Công kích</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>419</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>387</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>73</strong></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td><strong>Phòng thủ</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>86</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>80</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>355</strong></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td><strong>Nhanh nhẹn</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>419</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>387</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>355</strong></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td><strong>May mắn</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>419</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>387</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>355</strong></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </div>
  <p>Ai sẽ nhận được danh hiệu quốc vương tối cao của vương quốc Gunny cùng bộ ba vũ khí siêu khủng của thần? Hãy tham gia tranh bá Guild liên tục trong 4 tuần tới để khẳng định đẳng cấp và sức mạnh!</p>
  </div>
  <!--ket thuc noi dung tin tuc o day --></div>      </div>
    </div>


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------


  Anh rất tĩnh và đệp trai Very Happy