Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[Hướng dẫn] Thần Chiếu Kinh

Share
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 04/01/14, 07:12 pm

  <div class="ContentBlock">
  <h4>Thần Chiếu Kinh</h4>
  <div class="ContentH4">
  <h5>Yêu cầu</h5>
  <p>- Đẳng cấp nhân vật: Nhân Vật Cấp 30 sẽ kích hoạt Công Pháp <strong>Thần Chiếu Kinh.</strong></p>
  <p>- <strong>Thần Chiếu Tốc Đơn</strong>: Tăng tốc tu luyện Công pháp Thần Chiếu Kinh.</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh1.png" alt="" width="295" height="151" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>Nguồn Gốc</strong>: Nhân sĩ có thể mua được từ Hoạt Động <strong>Mỗi Ngày Mỗi Vui</strong></p>
  <p><strong>- Thần Chiếu Kinh Bản</strong>: Dùng để nâng cấp Thần Chiếu Kinh.</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh2.png" alt="" width="296" height="173" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>Nguồn Gốc:</strong> Nhân Sĩ có thể mua được từ <strong>Hoạt Động Đặc Biệt</strong> và các phần quà Nạp Thẻ.</p>
  <h5>Các bước thực hiện</h5>
  <strong>Bước 1: </strong>Nhân vật đạt cấp 30 sẽ kích hoạt mở hệ thống tu luyện <strong>Thần Chiếu Kinh</strong>. Nhân Sĩ nhấn vào biểu tượng <strong>Mở </strong>để mở tính năng <strong>Thần Chiếu Kinh</strong>.
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh3.jpg" alt="" width="298" height="93" class="BorderImg"></p>
  <p class="TextCenter">Hình ảnh biểu tượng mở tính năng Thần Chiếu Kinh.</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh4.jpg" alt="" width="498" height="425" class="BorderImg"></p>
  <p class="TextCenter">Hình ảnh Giao Diện Thần Chiếu Kinh.</p>
  <p><strong>Bước 2</strong>: Nhân sĩ thông qua chiến đấu có thể nâng cao độ tu luyện <strong>Thần Chiếu Kinh</strong>.</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh5.jpg" alt="" width="538" height="164" class="BorderImg"></p>
  <p class="TextCenter">Hình ảnh Độ luyện Thần Chiếu Kinh được nâng cao thông qua chiến đấu</p>
  <p>Nhân sĩ có thể tăng tốc tu luyện Thần Chiếu Kinh thông qua sử dụng <strong>Thần Chiếu Tốc Đơn</strong>.</p>
  <p>Nhân sĩ nhấn vào <strong>Tăng tốc</strong> để mở giao diện tăng tốc độ tu luyện <strong>Thần Chiếu Kinh</strong>.</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh6.jpg" alt="" width="532" height="452" class="BorderImg"></p>
  <p>Nhân sĩ có thể nhấn vào <strong>Tăng tốc</strong> hoặc <strong>Dùng tất cả </strong>để tăng tốc tu luyện <strong>Thần Chiếu Kinh.</strong></p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh7.jpg" alt="" width="318" height="163" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>Bước 3</strong>:</p>
  <p>Khi <strong>Thần Chiếu Kinh</strong> có độ luyện tối đa, Nhân Sĩ có thể nâng cấp <strong>Thần Chiếu Kinh</strong> lên tầng cao hơn.</p>
  <p>Nhân Sĩ nhấn vào <strong>Nâng Cấp</strong> để mở giao diện nâng cấp <strong>Thần Chiếu Kinh.</strong></p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh8.jpg" alt="" width="403" height="365" class="BorderImg"></p>
  <p>Tại giao diện Nâng Cấp, Nhân Sĩ nhấn vào <strong>Bắt Đầu</strong> hoặc <strong>Tự động</strong> để tiến hành nâng cấp <strong>Thần Chiếu Kinh</strong>.</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh9.jpg" alt="" width="267" height="374" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>Chú ý</strong>:   </p>
  <p>Nhân sĩ có thể sử dụng <strong>Thần Chiếu Kinh Bản</strong> hoặc <strong>Nguyên Liệu Cao Cấp</strong> để nâng cấp.</p>
  <p>Khi nâng cấp thất bại sẽ được cộng chúc phúc, tăng tỷ lệ thành công trong lần nâng cấp sau.</p>
  </div>
  <h5>Hiệu quả thi triển Công Pháp Thần Chiếu Kinh</h5>
  <div class="ContentH4">
  <p><strong>Thần Chiếu Kinh</strong> giúp tăng mạnh các thuộc tính của Nhân vật.</p>
  <p>Khi Nhân Sĩ kích hoạt công pháp <strong>Thần Chiếu Kinh</strong> sẽ đồng thời kích hoạt kỹ năng <strong>Thần Chiếu Kinh</strong> .</p>
  <p>Kỹ năng <strong>Thần Chiếu Kinh</strong> là chiêu thức công pháp thượng thừa. Đây là <strong>kỹ năng chủ động, </strong>Nhân sĩ có thể đặt vào ô Kỹ Năng để thi triển chiêu thức.</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh10.jpg" alt="" width="313" height="79" class="BorderImg"></p>
  <p>Hiệu quả sử dụng Kỹ Năng <strong>Thần Chiếu Kinh: Thần Chiếu Kinh </strong> tạo ra một luồng khí đẩy lui đối thủ xung quanh Nhân Vật ra xa.</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh11.jpg" alt="" width="300" height="172" class="BorderImg"></p>
  <p class="TextCenter">Hình ảnh chiêu thức <strong>Thần Chiếu Kinh</strong></p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/VLCM_9_8/ThanChieuKinh12.jpg" alt="" width="408" height="280" class="BorderImg"></p>
  </div>
  <div class="NoticeBox">
  <p class="Legend">Chú ý</p>
  <div class="NoteContent">
  <ul>
  <li>Tất cả các Nhân Sĩ đều có thể kích hoạt Công Pháp Thần Chiếu Kinh khi Nhân Vật đạt cấp 30.</li>
  <li>Nguyên Liệu Cao Cấp có thể sử dụng để nâng cấp công pháp khi công pháp Thần Chiếu Kinh.</li>
  <li>Nhân sĩ có thể tăng tốc tu luyện Thần Chiếu Kinh khi sử dụng Thần Chiếu Tốc Đơn.</li>
  <li>Khi Nhân Sĩ nâng cấp công pháp Thần Chiếu Kinh thất bại sẽ tăng chúc phúc thành công cho lần nâng cấp tiếp theo.</li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  </div>


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------


  Anh rất tĩnh và đệp trai Very Happy