Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V116

Share
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 03/01/14, 06:10 am

  <div class="StaticMain">
  <div class="ContentBlock">
  <p align="justify"><span class="FirstChar">Q</span><br> uý nhân sĩ võ lâm thân mến,</p>
  <p><strong>Phiên bản V116 </strong>trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:</p>
  <div class="ContentH4">
  <p><strong>1. Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game:</strong></p>
  <ul class="Icon">
  <li>Thời gian diễn ra: 7, 8/01/2014</li>
  <li>
  <p>Cổng Game: VLCM – VLCM ZingMe – VLCM ZingPlay – VLCM Yahoo</p>
  </li>
  </ul>
  <p class="TextCenter"> </p>
  <p><strong>2. Trang Bị </strong></p>
  <ul class="Icon">
  <ul class="Icon">
  <ul class="Icon">
  <li>Trang bị đã khắc chiến văn không thể hủy, bán shop</li>
  <li>
  <p>Cửa Hàng - Giới hạn mua: <strong>Gói Phúc Giáng Long </strong>tăng giới hạn mua mỗi ngày lên <strong>3</strong> lần</p>
  </li>
  </ul>
  </ul>
  </ul>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-v1161.jpg" alt="" width="537" height="356" class="BorderImg"></p>
  <ul class="Icon">
  <ul class="Icon">
  <ul class="Icon">
  <li>Giáp Thú:</li>
  </ul>
  </ul>
  </ul>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-v1162.jpg" alt="" width="300" height="168" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>3. Hoạt Động 5: Công thức đổi Giáp Thú</strong></p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-v1163.jpg" alt="" width="533" height="355" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>4. </strong>Tính năng mới: <strong>Thần Chiếu Kinh</strong></p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-v1164.jpg" alt="" width="308" height="256" class="BorderImg"></p>
  <p>5. <a href="http://vlcm.zing.vn/su-kien/:|/bai-viet.bac-dau-tran.goi-qua-moi.1901.html"><strong>Gói Quà Mới</strong></a></p>
  </div>
  </div>
  <h4><a href="http://vlcm.zing.vn/su-kien/:|/bai-viet.bac-dau-tran.hoat-dong-dac-biet.1875.html">Sự kiện cho tuần 03/01/2014 - 09/01/2014</a></h4>
  <p class="TextCenter"><a href="http://vlcm.zing.vn/su-kien/:|/bai-viet.bac-dau-tran.hoat-dong-dac-biet.1875.html"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/banner/VLCM_BacDauTran_500x300.jpg" alt="" width="500" height="300" class="BorderImg" title=""></a></p>
  <br>
  <div class="NoticeBox">
  <p class="Legend">Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng</p>
  <div class="NoteContent">
  <ul class="Icon">
  <li><a href="http://vlcm.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.canh-giac-voi-cac-website-lua-dao.782.html">Cảnh báo các hình thức lừa đảo trong game</a></li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  </div>


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------


  Anh rất tĩnh và đệp trai Very Happy