Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Phiên Bản Đao Kiếm Vô Sông 2 China Free 5 Triệu Vàng

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 4

  Giới tính : Male

  Gold : 16

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-12-31

  Post by Kmhyqk on 31/12/13, 10:03 pm

  <b>Dkvs 2 Khác Xa Với Bản 1 Nhiều Cái Hay Như Thần Khí, Thú Cưỡi Khá Đẹp</b><br />
  <b>Mới Vào Tặng 5tr Vàng Để Giành Nâng Thú + Cường Hóa Hoặt Nâng Thần Khí</b><br />
  <b>Tặng 1 Set Đồ 40 + Lên Cấp Cũng Khá Nhanh</b><br />
  <b>Vũ Khí Cường Hóa Lên Cấp 10 Sẽ Bóc Lửa Very Happy</b><br />
  <b><br /></b>
  <b>Trang Chủ: <a href="http://www.dt369.com/">http://www.dt369.com/</a></b><br />
  <b>Trang Đăng Ký: <a href="http://www.dt369.com/reg.html">http://www.dt369.com/reg.html</a> ( Sau Khí Đăng Ký Nó Hiện Ra Cái htt Gì Đó, Không Sao Cứ Tắt Trang Đó Đi Quay Lại  Trang Chủ Đăng Nhập Vào Là Được )</b><br />
  <b><br /></b>
  <b>Hình Ảnh Game:</b><br />
  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  </div>
  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="http://1.bp.blogspot.com/-rqlad0N1oxg/UsLbACD7KdI/AAAAAAAAAoA/gOfWIbWFcY4/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-31_214715.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-rqlad0N1oxg/UsLbACD7KdI/AAAAAAAAAoA/gOfWIbWFcY4/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-31_214715.png" /></a></div>
  <a href="http://4.bp.blogspot.com/-XpzedYWT5y4/UsLavUNw0RI/AAAAAAAAAn4/XZgzWhYHN-g/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-31_212645.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-XpzedYWT5y4/UsLavUNw0RI/AAAAAAAAAn4/XZgzWhYHN-g/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-31_212645.png" /></a><br />
  <br />
  <br />
  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="http://4.bp.blogspot.com/-WEWh4r4mg0s/UsLbDFnlMJI/AAAAAAAAAoI/iYhgMl0Ewnk/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-31_215359.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-WEWh4r4mg0s/UsLbDFnlMJI/AAAAAAAAAoI/iYhgMl0Ewnk/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-31_215359.png" /></a></div>
  <br />