Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[Sự Kiện 2014]Nhiều Bài Post Nhận Ngay 5 Huy Chương Miễn Phí

Share
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 30/12/13, 04:48 pm

  Sự Kiện Bắt Đầu Từ Tháng 1/2/2014 Đến Hết Tháng 5/2014

  Bài Viết Mỗi Người Đạt Giới Hạn 0 Bài Sẽ Nhận Được 5 Huy Chương Miễn Phí

  Để Lấy Được Huy Chương Miễn Phí Vui Lòng Làm Theo Mẫu:


  Tên Thành Viên:
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này

  Huy Chương Sẽ Được Thưởng Trong Event Lần Này:
  Huy Chương Con Cóc
  Huy Chương MonkeyDee
  Huy Chương Tài Năng
  Huy Chương Luôn Tham Gia Các Event
  Huy Chương Chữ Y  Sự Kiện Sẽ Được Bắt Đầu Từ Tháng 2/2014 Và Đến Hết Tháng 5/2014


  Last edited by Admin on 27/05/14, 01:08 pm; edited 3 times in total
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 31/01/14, 10:23 pm

  Đã Kích Hoặc Các Bạn Làm Theo Trên Hướng Dẫn Để Nhận Huy Chương Miễn Phí


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------

  Administrator GamePrivate.Biz
  chào Guest.
  Giúp GamePrivate.Biz Phát Triển Nhé
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 9

  Giới tính : Male

  Gold : 33

  Cảm Ơn : 2

  Ngày Tham Gia : 2014-01-01

  Post by betagolet on 31/01/14, 10:25 pm

  Tên Thành Viên: Betagolet
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 31/01/14, 10:26 pm

  @betagolet wrote:Tên Thành Viên: Betagolet
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 10

  Giới tính : Male

  Gold : 35

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-12-17

  Post by gonestoper on 31/01/14, 10:29 pm

  Tên Thành Viên: gonestoper
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 31/01/14, 10:29 pm

  @gonestoper wrote:Tên Thành Viên: gonestoper
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 31/01/14, 10:31 pm

  Tên Thành Viên: JohnRiss
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------

  Chuyên Gia Post Các Game Hay
  Theo Dỗi Thường Xuyên Để Chiến Nhé
   Cool  Cool 
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 31/01/14, 10:32 pm

  JohnRiss wrote:Tên Thành Viên: JohnRiss
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  avatar

  Tổng số bài gửi : 36

  Giới tính : Male

  Gold : 76

  Cảm Ơn : 2

  Ngày Tham Gia : 2013-12-29

  Post by songjinchan on 01/02/14, 10:58 am

  Tên Thành Viên: songjinchan

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 120

  Giới tính : Male

  Gold : 285

  Cảm Ơn : 13

  Ngày Tham Gia : 2013-11-26

  Post by Tiêu Viêm on 01/02/14, 04:23 pm

  Tên Thành Viên: Tiêu Viêm
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------

  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 01/02/14, 05:12 pm

  @songjinchan wrote:
  Tên Thành Viên: songjinchan

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 01/02/14, 05:13 pm

  @Tiêu Viêm wrote:Tên Thành Viên: Tiêu Viêm
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 01/02/14, 07:14 pm

  Tên Thành Viên: Phong Lê

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------


  Anh rất tĩnh và đệp trai Very Happy
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 03/02/14, 01:12 am

  @Phong Lê wrote:
  Tên Thành Viên: Phong Lê

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  Mem thân thiết
  avatar

  Tổng số bài gửi : 236

  Giới tính : Male

  Gold : 749

  Cảm Ơn : 59

  Ngày Tham Gia : 2013-11-23

  Post by Kaitou on 03/02/14, 06:50 pm

  Tên Thành Viên: Kaitou


  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------

  avatar

  Tổng số bài gửi : 8

  Giới tính : Male

  Gold : 30

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-02-04

  Post by tinomax1995 on 04/02/14, 12:01 pm

  Tên Thành Viên: tinomax1995

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này

   21
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 04/02/14, 12:12 pm

  @tinomax1995 wrote:
  Tên Thành Viên: tinomax1995

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này

   21
  Thành Công!
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 04/02/14, 12:12 pm

  @Kaitou wrote:
  Tên Thành Viên: Kaitou


  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  avatar

  Tổng số bài gửi : 21

  Giới tính : Male

  Gold : 46

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-19

  Post by DevilPro123 on 04/02/14, 01:33 pm

  Tên Thành Viên: DevilPro123

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 29

  Giới tính : Male

  Gold : 60

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2014-02-02

  Post by langtinh on 04/02/14, 01:35 pm

  Tên Thành Viên:langtinh

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 04/02/14, 01:38 pm

  @langtinh wrote:
  Tên Thành Viên:langtinh

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 04/02/14, 01:38 pm

  @DevilPro123 wrote:
  Tên Thành Viên: DevilPro123

  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!
  avatar

  Tổng số bài gửi : 3

  Gold : 6

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-02-18

  Post by keomuthamchoi on 18/02/14, 05:50 pm

  Tên Thành Viên: keomuthamchoi
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 8

  Giới tính : Male

  Gold : 18

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-02-10

  Post by lil'keni on 18/02/14, 06:23 pm

  Tên Thành Viên: Lil'Keni
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này


  ---------------------Chữ Ký Cá Nhân---------------------

  ♥️Anh yêu em nhưng không dám nói?...♥️
  ♥️Để bây giờ em đã có người yêu?...♥️
  ♥️Tình yêu đó anh không chịu bắt lấy?...♥️
  ♥️Để bây giờ riêng mình chịu cô đơn?...♥️
  Sáng Lập GPR
  avatar

  Tổng số bài gửi : 198

  Giới tính : Male

  Gold : 651

  Cảm Ơn : 34

  Ngày Tham Gia : 2013-10-25

  Huy chương AD

  Post by Phương Nam on 18/02/14, 07:08 pm

  @keomuthamchoi wrote:Tên Thành Viên: keomuthamchoi
  Tôi Muốn Nhận 5 Huy Chương Trong Dịp Sự Kiện Này
  Thành Công!

  Post by Sponsored content