Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Giá Shock cuối tuần

Share
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 27/12/13, 05:07 pm

  <div class="ContentBlock">
  <p>Chào các Gunner!</p>
  <p><span class="FirstChar">N</span>hững ngày cuối năm với những đợt xả hàng cực lớn từ cửa hàng. Đợt khuyến mãi tiếp theo đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hãy chớp nhanh lấy cơ hội để sở hữu vật phẩm cần thiết với mức giá hấp dẫn nhé!</p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000/The-Gioi-Chien/Gunny_TrangBiThuCung_500x350.jpg" alt="Trang bị pet" class="BorderImg"></p>
  <h4>Thời gian bán</h4>
  <div class="ContentH4">
  <p class="TextCenter"><span class="TextFont17"><strong class="Strong01">Từ 15:00 ngày 27/12 - 23:59 ngày 30/12</strong></span><br> <em><strong>Mua tại khu vực giảm giá của Shop </strong></em></p>
  </div>
  <h4>Vật phầm bán giảm giá</h4>
  <div class="ContentH4">
  <table class="MyTable" style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <thead>
  <tr><th width="50%" height="32">Vật phẩm</th><th width="17%">Giá gốc</th><th width="15%">Giá bán</th><th width="18%">Hình ảnh</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr class="OddRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Đá tăng cấp<br> </strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><s>500 Xu</s></strong></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>350 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/DaTC.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Túi quà lu đồng cấp 2 <br> </strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><s>2.500 Xu</s></strong></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>1.500 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/LuDong2.png" alt=""></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Nón linh thú - thường</strong><br> <em>7 ngày/Không tiếp phí</em></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><s>-</s></strong></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>500 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000Thang72013/002808/NonThuong.jpg" alt="" width="64" height="65"></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Giáp linh thú - thường</strong><br> <em>7 ngày/Không tiếp phí</em></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><s>-</s></strong></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>400 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000Thang72013/002808/GiapThuong.jpg" alt="" width="64" height="65"></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Búa linh thú - thường</strong><br> <em>7 ngày/Không tiếp phí</em></td>
  <td class="HorzCenter"><s><strong>-</strong></s></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>600 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000Thang72013/002808/BuaThuong.jpg" alt="" width="64" height="65"></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Búa S Phù Điêu<br> </strong><em>7 ngày/Không tiếp phí</em></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><s>-</s></strong></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>1.000 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000Thang72013/UpdateThang9/bua%20S%20phu%20dieu%201.jpg" alt=""></strong></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Giáp S Phù Điêu<br> </strong><em>7 ngày/Không tiếp phí</em></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><s>-</s></strong></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>800 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000Thang72013/UpdateThang9/giap%20S%20phu%20dieu%201.jpg" alt=""></strong></td>
  </tr>
  <tr class="EvenRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Nón S Phù Điêu<br> </strong><em>7 ngày/Không tiếp phí</em></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><s>-</s></strong></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>900 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000Thang72013/UpdateThang9/non%20S%20phu%20dieu%201.jpg" alt=""></strong></td>
  </tr>
  <tr class="OddRow">
  <td class="HorzCenter"><strong>Thẻ Hồn</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><strong>-</strong></td>
  <td class="HorzCenter" height="15"><strong>50 Xu</strong></td>
  <td class="HorzCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/TheHon.png" alt=""></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <p><strong>*Những vật phẩm mua trong khu giảm giá đều mặc định ở tình trạng khóa theo tính năng game.</strong></p>
  </div>
  <p>Các bạn có thể tìm mua các vật phẩm trên tại khu vực giảm giá của shop gà:<strong></strong></p>
  <p class="TextCenter"><img class="BorderImg" src="http://img.zing.vn/gn/images/data/000/020713/Khu-Giam-Gia.jpg" alt="Ấu Long Cổ" width="480"></p>
  <p>Chọn cho mình 1 món đồ cực Hot để tận hưởng những cuộc chơi vui nhộn của Gunny Online!</p>
  </div>