Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V115

Share
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 27/12/13, 05:49 am

  <div class="StaticOuter">
  <div class="StaticInner">
  <div class="BlockNameEvent">
  <h1 class="DetailNews">[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V115</h1>
  <p class="DateDetails">26-12-2013</p>
  </div>
  <div class="StaticMain">
  <div class="ContentBlock">
  <p align="justify"><span class="FirstChar">Q</span>uý nhân sĩ võ lâm thân mến,</p>
  <p><strong>Phiên bản V115 </strong>trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:</p>
  <div class="ContentH4">
  <p><strong>1. [Trang Bị] Bộ 12 món trang bị 120 sẽ tăng</strong></p>
  <ul class="Icon">
  <li>5% tấn công</li>
  <li>5% phòng thủ</li>
  <li>5% bạo kích</li>
  <li>5% né tránh</li>
  <li>Tất cả tầng võ công +2</li>
  </ul>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-V1151.jpg" alt="" width="370" height="86" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>2. Lôi Đài mở thêm kênh </strong></p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-V1154.jpg" alt="" width="340" height="368" class="BorderImg"></p>
  <ul class="Icon">
  <ul class="Icon">
  <li>Sơ thêm 9 kênh</li>
  <li>Trung thêm 6 kênh</li>
  <li>Cao thêm 3 kênh</li>
  <ul class="Disc">
  <ul class="Disc">
  <li><strong>Số lần tham gia:</strong> mỗi ngày được tham gia tối đa 3 lần</li>
  <li><strong>Phần thưởng:</strong> chiến thắng sẽ nhận được Đĩnh Vàng</li>
  </ul>
  </ul>
  </ul>
  </ul>
  <p><strong>3.[Cửa Hàng] Giới hạn mua</strong></p>
  <ul class="Icon">
  <li>Gói Phúc Giáng Long: tăng giới hạn mua mỗi ngày lên 3 lần</li>
  </ul>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-V1152.jpg" alt="" width="300" height="186" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>4. [Huân Chương Mới] Huân Chương Bạo Kình</strong></p>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-V1153.jpg" alt="" width="296" height="183" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>5. [Sự kiện ngày lễ vàng] Bắt đầu từ 27/12 đến 30/12/2013</strong></p>
  <p><strong>6. [Ngũ Hàng Chi Nhẫn] Giảm giá các vật phẩm sau:</strong></p>
  <ul class="Icon">
  <ul class="Icon">
  <li>Thuốc Long Hồn Đế Vương (68888v / 1viên)</li>
  </ul>
  </ul>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-V1155.jpg" alt="" width="296" height="210" class="BorderImg"></p>
  <ul class="Icon">
  <ul class="Icon">
  <li>
  <p>Thuốc Long Hồn (68888v / 1viên)</p>
  </li>
  </ul>
  </ul>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-V1156.jpg" alt="" width="297" height="227" class="BorderImg"></p>
  <ul class="Icon">
  <li>
  <p>Ngũ Hành Nhẫn Bảo Rương (68888v / 1viên)</p>
  </li>
  </ul>
  <p class="TextCenter"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/News/vlcm-V1157.jpg" alt="" width="297" height="151" class="BorderImg"></p>
  <p><strong>7. [Máy Chủ Thử Nghiệm Đợt II] Tính năng Bang Hội Chiến (dự kiến: 31/12/2013)</strong></p>
  <p>10. <a href="http://vlcm.zing.vn/su-kien/:|/bai-viet.chuc-mung-nam-moi.goi-qua-moi.1867.html"><strong>Gói Quà Mới</strong></a></p>
  </div>
  </div>
  <h4><a href="http://vlcm.zing.vn/su-kien/:|/bai-viet.chuc-mung-nam-moi.hoat-dong-dac-biet.1847.html">Sự kiện cho tuần 27/12/2013 - 02/01/2014</a></h4>
  <p class="TextCenter"><a href="http://vlcm.zing.vn/su-kien/:|/bai-viet.chuc-mung-nam-moi.hoat-dong-dac-biet.1847.html"><img src="http://img.zing.vn/volamchimong/images/data/banner/VLCM_Chucmungnammoi_500x300.jpg" alt="" width="500" height="300" class="BorderImg" title=""></a></p>
  Mem thân thiết
  avatar

  Tổng số bài gửi : 236

  Giới tính : Male

  Gold : 749

  Cảm Ơn : 59

  Ngày Tham Gia : 2013-11-23

  Post by Kaitou on 27/12/13, 11:25 am

  mob mới chịu khó post bài cho ae nha ! thấy you ít onl hơn cả tớ nữa... 6 
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 27/12/13, 11:54 am

  tui online cả buổi mà ko có ai hết Very Happy
  Mem thân thiết
  avatar

  Tổng số bài gửi : 236

  Giới tính : Male

  Gold : 749

  Cảm Ơn : 59

  Ngày Tham Gia : 2013-11-23

  Post by Kaitou on 27/12/13, 11:57 am

  cái quan trọng là onl để làm gì....tìm bài và post bài...chứ k pải ngồi chơi k ? 
  đợt này ad hơi thiên vị cho 1 số mob rồi...! muốn vào phải test kĩ và tham gia 4rum trên 2 tuần...
  You vào sau nên cố gắng hơn...Đừng để ae thất vọng 
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 27/12/13, 12:08 pm

  đang đi kiếm bài post lên mà sợ trùng bài Very Happy

  Post by Sponsored content