Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

WebGame Mini Kute Manga Chơi Trên Web Thể Loại Chiến Thuật

Share
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 17/12/13, 01:18 pm

  <b>Thể Loại Game Này Chơi Tại Web (Chuyển Trang No .swf) </b><br />
  <b>Game Rất Nhẹ Và Các Bạn Yên Tâm Về Đường Truyền Mạng Chậm</b><br />
  <b>Buồn Buồn Ngồi Nghịch Game Này Hôm Nay Show Lên Cho Anh Em Khám Phá</b><br />
  <b><br /></b>
  <b>Link Trang Chủ: <a href="http://www.1758play.com/">http://www.1758play.com</a></b><br />
  <b>Link Đăng Nhập + Đăng Ký: <a href="http://www.1758play.com/onee/login.php">http://www.1758play.com/onee/login.php</a></b><br />
  <b>Trang Đăng Nhập Các Bạn Chọn Đăng Nhập = Facebook Nhé, Còn Ai Không Có FaceBook Thì Vui Lòng Tạo 1 Cái FaceBook :|</b><br />
  <b><br /></b>
  <b>Hình Ảnh Của Game:</b><br />
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
  <tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-yj5zqPDIRsI/Uq_sGkQ7T6I/AAAAAAAAAO4/upaJ_O_b_VE/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-17_131045.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><b><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-yj5zqPDIRsI/Uq_sGkQ7T6I/AAAAAAAAAO4/upaJ_O_b_VE/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-17_131045.png" /></b></a></td></tr>
  <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Chọn Map</b></td></tr>
  </tbody></table>
  <br />
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
  <tr><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-rfMJyDQjN5s/Uq_sF6QrKlI/AAAAAAAAAOw/aslQ8-DTGTQ/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-17_131109.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><b><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-rfMJyDQjN5s/Uq_sF6QrKlI/AAAAAAAAAOw/aslQ8-DTGTQ/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-17_131109.png" /></b></a></td></tr>
  <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Chọn Nhân Vật (Rất Kute Very Happy)</b></td></tr>
  </tbody></table>
  <br />
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
  <tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-sYvykDMyw14/Uq_sGQgvI_I/AAAAAAAAAO0/j9TdBbyg-Ag/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-17_131240.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><b><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-sYvykDMyw14/Uq_sGQgvI_I/AAAAAAAAAO0/j9TdBbyg-Ag/s1600/%E1%BA%A2nh+ch%E1%BB%A5p+m%C3%A0n+h%C3%ACnh_2013-12-17_131240.png" /></b></a></td></tr>
  <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Trong Chiến Trường Very Happy</b></td></tr>
  </tbody></table>
  <br />